Teething Problem – Diskriminasi kaum oleh Chinasian keatas pelajar dan professional Melayu

racist

Bagi aku, ini tidak ada masaalah.

Cuma untuk peringkat permulaan, kaum Chinasian di lihat mampu mengasingkan keperluan pekerja di antara Melayu Bumiputera dan umat Chinasian, tetapi akhir akhir ini, para graduan Melayu Bumiputera di lihat mampu bersaing tanpa perlu bekerja dengan kaum Chinasian, malah mereka telah menjadi satu kumpulan baru sebagai pesaing kuat keatas kaum Chinasian di Malaysia.

Dengan ada yang peluang yang terbuka luas melepasi sempadan negara, sistem pembelajaran yang menitik berat kepada pengiktirafan terus oleh badan badan professional di luar negara, sistem komunikasi antarabangsa yang lebih efektif, dan daya saing diri yang tinggi hasil dari tekanan perkauman oleh kaum Chinasian, para graduan dan professional Melayu Bumiputera telah berjaya meletakan kumpulan mereka sebagai satu kuasa luar biasa yang harus di lihat oleh kerajaan sebagai tindakan semula jadi hasil dari tekanan perkauman yang kuat oleh kaum Chinasian keatas rakyat Malaysian.

Perkembangan ini harus di lihat sebagai perubahan struktur yang baik. Perkauman yang di lakukan oleh kaum Chinasian keatas para pelajar dan professional Malaysian dan Bumiputera harus di lihat dengan pandangan positif, kerana ini akan membangunkan satu kumpulan baru yang tidak lagi bergantung kepada kaum Chinasian.

Kebergantungan kuasa berkerja Malaysian dan Bumiputeras kepada kaum Chinasian telah lama pupus. Dan kini kita lihat ramai para graduan memulakan karier hidup mereka dari bawah dan ramai antara mereka telah berjaya menjadi usahawan yang berjaya didalam banyak bidang. Malahan ramai usahawan Chinasian harus bergantung kepada kumpulan baru kalangan Bumiputera dan Malaysian lain untuk kesenambungan gerak kerja ekonomi mereka.

Sunguh pun demikian, perkauman yang di lakukan oleh kaum Chinasian keatas Malaysian harus di bendung kerana ianya gerak kerja jijik lagi tidak bertermaddun, memberi kesan negatif keatas perpaduan kaum, membahagikan rakyat Malaysian kepada dua negara yang tidak pernah berlaku, serta membunuh karier pembangunan manusia.

Tetapi selagi kita ada kaum Chinasian di negara ini  selagi itu lah kita ada perkauman. Chinasian adalah satu umat perkauman yang amat serius.

PS: Memohon supaya semua PBT mengharamkan kubur kaum Chinasian di bina di bukit bukit yang tinggi. Hapuskan mereka ini dari sini. Hapus kan Chinasian di negara Malaysian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s