Melayu boikot gunung. Bagaimana hendak di lakukan?

mountain

Bagaimana hendak di ratakan sebuah gunung?

Itu lah ibarat nya kerja yang di buat oleh Melayu Malaysia menjalankan kerja memboikot barangan Cina.

Pada post yang lepas saya bertanya “serious kah kita ingin memboikot barangan Cina?” dan kerja sebegini berkehendakan kerja padu yang amat berat.

Supaya, orang Cina DAP tidak gelakan kita, seperti mana para Yahudi gelak kan orang orang Palestin bila mereka berkata mereka akan boikot Israel.

Jikalau serius, maka implikasi nya amat serius kerana kita harus membahagikan dua kawasan di Malaysia.

Satu Malaysia dimana penduduknya di bandar bandar, dan satu Malaysia penduduknya di luar bandar, termasuk Sabah dan Serawak.

Dan itulah di lakukan oleh Nabi Muhamad apabila beliau keluar dari Madinah berhijrah ke Mecca.

Dan beliau telah berjaya bukan sahaja mengembalikan Madinah kepada Islam, malahan orang orang Madinah sendiri terus mengamati kekuatan agama Islam.

Tidak mungkin kita boleh meratakan sebuah gunung. Dalam jangka masa yang pendek.

Apa yang boleh dilakukan adalah dengan berkonsepkan pembahagian dua kawasan dalam satu negara, dua masyarakat dalam satu negara. Itu yang mesti di lakukan sekarang.

Aktakan kawasan Melayu sepenuhnya di semua negeri negeri Melayu. Dan tiada siapa harus berada didalam kawasan Melayu, melaiankan para pekerja upahan yang tidak bermastautin.

British telah merangkakan tanah Kawasan Melayu di setenggah tempat sahaja dan kita harus faham, akta ini harus di guna untuk memperluaskan kepada keseluruhan kawasan di negeri negeri seperti yang di lakukan di Kelantan. Dan bangunkan kawasan industri dan perniagaan baru hanya untuk umat Melayu dan Islam, atau penduduk tempatan. Penghijrahan kaum Cina di haramkan ke kawasan ini.

Kawasan kawasan simpanan Melayu di bandar bandar di bangunkan bertujuan untuk di jadikan sebagai pusat pengedaran barang barang keluaran Melayu sahaja yang di keluarkan oleh semua bandar bandar baru di negeri negeri Melayu untuk pasaran luar negara dan kawasan setempat sahaja. Bandar bandar baru ini di haramkan kepada Cina.

Manakala barangan Cina yang di usahakan oleh kaum Cina hanya di gunakan untuk pasaran luar negara sahaja, dengan itu sebuah gunung besar akan lama kelamaaan menjadi rata.

Semasa itu, kaum Cina terpaksa memperlajari bahasa Melayu, bercakap Melayu dan mengamal cara hidup orang orang Melayu untuk berurusan dengan bandar bandar baru orang orang Melayu seluruh negara.

Gunung boleh di runtuhkan.

Selamat mencuba.

PS: Cina telah lama membahagikan kuasa ekonomi hanya untuk mereka. Pecahkan ini. Baru kerja boikot itu boleh berjaya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s