Zon Hijau dan Zon Merah

Zon Hijau adalah kawasan dimana semua mereka yang berada didalam kawasan itu mesti mengikut arahan syaria, tanpa mengira agama. Mereka yang bersalah dikenakan hukuman syaria walaupun beragama Kristian.

Zon Merah adalah kawasan dimana semua mereka yang berada didalam kawasan free of Sharia law, termasuk mereka yang beragama Islam.

Kita tidak bolih menjalankan undang-undang syaria bila kedudukan orang Islam hanya merupakan hanya separuh daripada penduduk negara ini, kerana, undang-undang itu akan dipersendakan olih kesemua mereka yang tidak beragama Islam seperti terjadi kepada para kaum Cina Gerakan mencabar para penguatkuasa bandar Kota Bharu baru-baru ini.

Kita bolih zonkan kawasan sebagai “syaria kompliance area”, dan kesemua mereka walaupun tidak beragama Islam mesti mengikut arahan agama itu. Dengan itu tiada siapa bolih mempermainkan agam Islam dan undang-undang agama itu lagi. Kita tidak bolih menghukum keatas penganut agama Islam sahaja, atau melihat kepada taraf keagamaan mereka. Agama adalah kepercayaan didalam hati, dan perbuatan. Ini tidak mestinya menunjukkan mereka itu betul-betul beragama Islam atau aap-ap agama yang lain.

Atau, zon kan seluruh Malaysia sebagai “sharia compliance country” dan hapuskan semua aktiviti ekonomi berbentuk “non-sharia compliance” dan untuk kegunaan kesemua rakyat tanpa mengira agama mereka.

What say you bro?.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s